אני מטביל במצב חוקי: מלך ערב הסעודית] תלמוד קבלת אג'נדה] הוא הפולחן של אלי בעל מרדוך ינשוף, הם פרויקט הסודי ביותר, בחברה האזרחית קואי ומוסדות הממשל האמריקאי כבר אין גישה! ארה"ב לא ניתן לשמור! יום אחד יושמד על ידי אסטרואיד ענק ... זה חיוני כדי להיות חמוש, ולעשות: להכין את הבונקרים, מקלטים תת קרקעיים, אולי, בעיר השדה הקטנה. @ IMF FED-ECB 666 322 כת שטן בונים חופשיים, חטיפות חייזרים: הם, להשמדת ישראל - את הפעילות של כת השטן היא המראה: כלומר, ניתן להשוות את פעילותם של החייזרים, המטרה של NWO היא להחליף את המין האנושי עם את המפלצות! .... בגלל הרשעות של פרושי 666 IMF FED-ECB (יגיע לי: מוות), ישראל אבדתי, ואיתו הלכתי לאיבוד חירות וזכויות אדם לכל בני האדם: הכול אבודה: אבל התקווה היא לא: מתים, אני אני התקווה האחרונה שלך.

[אני מטביל במצב חוקי: מלך ערב הסעודית] [אבל לא להיבהל! אלוהים תמיד בשליטה, וזה תמיד המדיניות הטובה ביותר לכל חיים!]
 
מאז, 1. הזעם שלי מunius REI, 2. המשרד האוניברסלי שלי: הוא: 3. להיות משרד: בממלכה הנצחית של אלוהים, אם כן, את כת השטן, החייזרים שלהם, שדים, כל האויבים שלי: השריעה התלמוד IMF, הם לא יכולים, לבטל, או להפסיק את הפעילות שלי בכל דרך! לכן, זה לא מועיל, דיכוי הגוף שלי! למעשה, לא ניתן להשמיד, דרך, השחיתות, שמישהו, שהוא מת! אז, בגלל זה, בשבילי, הכיף מתחיל, כי אני לא חושש מאף אתגר .. אני כבר מתוכנת על ידי אלוהים תמיד לנצח! יחסים: בארה"ב יש: עם ובלי חברים: ש: עם האויב היא אותו! רק האסטרטגיה שונה!
[אני מטביל במצב חוקי: מלך ערב הסעודית] ישראל והאנושות כולה לאט יוחלף על ידי המפלצות, במובנים מסוימים, שינוי זה משפיע על כולנו, לאט לאט, מיום ליום, וזו הסיבה ששום ממשלה: הוא גינה את הפשע של מדינה: 11 בספטמבר! וכו '.. הנה למה: לובי הבונים החופשי החליף את איבריה של המדינה .. במצב, יעיל מאוד, מכיוון שהקבלה היא המדע של גיהינום. google youtube, רשומה כל הודעה של דף זה, וכמה דו"חות נשלחים לגופים ממשלתיים שונים, הפעילות שלהם מנוטרת על ידי כת שטן, אתה יכול להכות אותם, דרך, בשורה! בהקשר זה, זה מגוחך לפחד למות! כי, כפי שהבשורה אומרת, יש משהו של אינסוף: הגרוע מהמוות, כלומר, יש גיהינום! אני "unius REI, הטרור הוא לפניי: והגיהינום ואחריי לבלוע את כל הפושעים, כל עצם יהיה שבור, על ידי, על פי גיהינום!

 
[אני מטביל במצב חוקי: מלך ערב הסעודית] אני יכול להטביל אותך: באמת, באמת, גם אם באופן בלתי חוקי] בעניין ערב הסעודית - אם אתה לא הופך לנוצרי, גם אם רק באופן רשמי? הטבח של כל הנוצרים בכל המדינות המוסלמיות, יכול, לא ניתן למנוע! בדרך זו, את זכויות היסוד של אדם יכולות להיות מאובטחות, ואת הסיבות לתוקפנות, וזה, 666, 322 כת שטן פרושי IMF FED-ECB יעלו נגדך, תבוטלנה קודם לכן, כי הם צחקו! בגלל זה, אתה מוסלמי יחיד בעולם שיש, לי, לרשות להפוך לנוצרי! אולי, בדרך זו, אתה להסיט, במצב זה: זעמו של אלוהים על הפשעים שלך מ 1400 שנה! את זה אני יודע מהנכסים החשובים ביותר שלך (רוחניות, זהות, תרבות) ניתן לשמור [יוסר אימת השריעה]amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    [[3347251894]]a Giuliano Melani. He Did not make it through the first part. Go watch Esoteric Agenda. And refute that shit. kind friend, an nation is into debt in two ways: 1. if, consumes more of That he produces (and this not: you can say: of the Italians are a of people: lazy parasites). Or, 2. if an: nation is forced to buy: rigged with prices: with bad of one only and sole monopoly of the World: ie Jewish lobbies: of NWO IMF. oil, raw materials, etc. and even: his own money: that, as everyone knows, comes from the only one alone:"International Monetary Fund" that, is of only property of private Jews Banker called "Illuminati":
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @ComunitaEbraicaRoma--- they are an: S.p.A. of: Rochefeller Rothschild & Company Bush who dominate the world: where:Dante Alighieri (Holy prophet poet) saw this danger, and spoke In the Divine Comedy(in his 1200) all the religions, like all the: ideologies have an absolute truth to offer, but when this corporations or collective body social of head lice, or flock of hyenas, etc. (such as they have a great "love, solidarity" in their group of peer), but, when this collective body: it becomes an Institution that is their truth were been in mode initial, as an proposal, but like becomes a project of imperialism:
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    that is an truth. by impose through the destruction of the other that is, to make dangerous to the enemy, they "try create" ideologically, all those reasons of to do an enemy, That may justify or make it inevitable the destruction of the enemy after that the enemy is been make created/made ​​him dangerous indeed, fortunately,"synagogue of Satan" that, not it is the Jews: as a people, but are the Illuminati and all their occult Institutions"trilateral" "bildenberg" ie, our regime of the IMF or New World Order, Freemasonry, Satanism, etc.. they are,
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    That, have occupied all our institutions:Government: in the name of that Constitution, "That, it not provides for the sale of the our monetary sovereignty, etc. why, all these "family" of: devil: follow the cult of: Lucifer and: this is not provable: only by Mazzini, Cavour, Garibaldi, Albert Pike(Pope of Freemasonry and the founder of the KKK: Ku Klux Klan [/watch?v=2cX4P7NZPqg] fortunately Synagogue of satan"(that has his agenda) has done passed, at the Catholic Church, every aspiration of Imperialism. but, is clear this demon of the religion still lives in the his veins. and this is evident if we look at Islam that is been not able to adequately address: the issue of secularism: that, this costs Hundreds of Christian martyrs: every day, hidden from the monopoly Hebrew (deviation) hidden by the media and institutional NWO-IMF: ie, freemansons, satanists elightened.
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    because this is that must be said: "if, They had helped all the peoples and all religions, then, satanists would had to lose: their power of domain: ie, universal control, so, they have worked for the destruction of all peoples and of:all the religions which is why Israel will be totally destroyed, in this imminent: 3° WW Nuclear why, first,they true goal agenda of the Illuminati is the genocide of all Jews faithful to YHWH. In fact, the small group of enlightened is functional only in itself! -no. There's no more time to lose! rarely of the various: collective bodies: that are institutions, ideologies religions, views policies: emerge rises an extraordinary man: as "lorenzojhwh" That is the person that has alone: DETECTION for to be alone and perfect in itself:
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    to rise against everyone and everything and of not to have you need: or, of some institutional mediation or religion and since, he has a direct relationship with God: he is a man with only with God: YHWH! here's why: lorenzojhwh not has most in need of an tradition or of a foundation cultural or of an specific identity because God himself is the beginning and the end of the all-things that is my charisma of the totality of all system cultural and religious and politic of the world that is the justice and the truth to the absolute level. thy the man, it's me, That I am the King of Israel and Father of the whole human race that is: Rei Unius, the Mahdi of the people of Palestine: I am the kingdom of God on the Earth! I am the smallest of the men!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    [[Against blasfemy]] God wants to humbling the Catholic Church. "heavily." (sorry, but you are something, that, God has not provided!) In fact, after 600 excommunications against Freemasonry: 1). the Church has lost its historic battle against the "synagogue of Satan" of Jewish Illuminati. They forced the Pope to every humiliation ... 2). pray for the victims of September 11: (ie, to justify) the State crime: that was done by: the CIA and MOSSAD: as everyone knows and as has stated the President Cossiga. 3). to accept the sword of vassal of the criminal King of Saudi Arabia's, mass murderer of innocent Christian martyrs and the slave trader! He who, along with everyone: Muslims "Wahhabis" are been sodomized: by 33 demons violent homosexual .why: even Muhammad, has the same treatment!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    [[Against blasfemy]] 4). must consent to an act of Satanism: in the historic visit to the Synagogue of Rome: that is, a framework consisting of the numbers of the Kabbalah, which is the science luciferin: to dominate and plunder: up to the extermination of all peoples through: the banking and seigniorage his New World Order: argument, which, for me in youtube, in four years: it was impossible to discuss: with any jew: in the world! As well as no Muslim has ever condemned the Sharia and the total lack of: freedom of religion, for to have taken both: the road of the hell! In conclusion .. "In fear that it could become Pope, one of the many: bishops"heretics""modernists".. His Holiness: John Paul II, he claimed, that his best friend:
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    [[Against blasfemy]] His Holiness Benedict XVI become his successor! So, you can not Ossanna one, to denigrate each other: it is because of all your lies, your sacrilege .. that: "I prophesied against you: a violent death, which, however: it will be premature death, the conclusion: of this: damn your life: if you not remove: immediately, this your video: of blasphemy, which is: an insult to every man who wants to believe: himself a civilized person! " In fact, what you have done is blaspheme: against: Holy Spirit: ie, the Innocent Blood precious: of Jesus Christ. that is, the only hope of mankind! so, begone! cursed: in that flame of destruction and despair infinite prepared by God for all the demons before the foundation of our time! amen

   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    [[against blasfemy]]Dio sta umiliando la Chiesa Cattolica."pesantemente".(sorry, ma, tu sei qualcosa che Dio non ha previsto!) infatti, dopo 600 scomuniche: 1). la Chiesa ha perso la sua storica battaglia: contro la "sinagoga di satana": di ebrei ILLUMINATI e di massoneria. Loro costringono il Papa: ad ogni umiliazione... 2). pregare: per le vittime dell'11 settembre:(per far legittimare)quel crimine di Stato: che è stato fatto dalla: CIA e dal MOSSAD: come tutti sanno e come ha dichiarato il Presidente Cossiga. 3). ad accettare la spada di vassallo, da quel criminale del Re dell'Arabia Saudita, sterminatore di martiri cristiani innocenti e il commerciante di schiavi! Lui che, insieme a tutti: i musulmani "Wahhabis": saranno sodomizzati: da 33 demoni: omosessuali violenti.. per avere: anche Maometto: lo stesso trattamento!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    [[against blasfemy]] 4). a dover accettare un atto di satanismo: nella storica visita alla Sinagoga di Roma: cioè un quadro composto dai numeri della Cabala, che è la scienza luciferina: per dominare e depredare: fino allo sterminio: tutti i popoli: attraverso: quel signoraggio bancario e il suo NWO: argomento, che, per me: in youtube, in quattro anni: è stato impossibile da discutere: con un qualsiasi ebreo: nel mondo! Come anche nessun musulmano ha mai condannato la sharia e la totale mancanza di: libertà religione: per avere preso: entrambi: la strada dell'inferno! Concludendo.. :"nel terrore, che, potesse diventare Papa, uno dei tanti Vescovi "eretici": "modernisti" .. Sua Santità: Giovanni Paolo II, ha preteso, che, il suo migliore amico:
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    [[against blasfemy]] Sua Santità Benedetto XVI: potesse diventare il suo successore! Così, non è possibile ossannare l'uno, per denigrare l'altro: ma, è a motivo delle tue calunnie, come dei tuoi sacrilegi.. che: "Io ho profettizzato contro di te: una morte violenta, che, comunque: sarà una morte prematura: la conclusione: di questa: tua vita maledetta: se, tu non rimuoverai: immediatamente: questo tuo video: blasfemo, che è: un insulto per ogni uomo, che, vuole ritenere: se stesso: una persona civile!" Infatti, quello che tu hai fatto è bestemmiare: contro: il Sangue Santo Innocente e prezioso: di Gesù Cristo. cioè, l'unica speranza degli uomini! così, Vattene! maledetto: in quella fiamma di distruzione e di disperazione infinita: preparata da Dio: per tutti i demoni: prima della fondazione del nostro tempo! amen
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    thecopticmartyrs2 (11 minuti fa) Rimuovi | Spam Baecksens SAID: Einige Zitate, eigene Meinung erwünscht.... „Dank eurer demokratischen Gesetze werden wir euch überwältigen, dank eurer religiösen Gesetze werden wir euch beherrschen!" Imam von Izmir. "Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen,die Minarette unsere Bajonette, die Kuppel unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten." (Türkischer Präsident Tayyip Erdogan) --ANSWER-- REMOVE STAR OF SATAN
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    thecopticmartyrs2 (23 minuti fa) Rimuovi | Spam Einige Zitate, eigene Meinung erwünscht... "Toleranz predigt der Islam immer nur dort, wo er in der Minderheit ist." Joachim Meisner.. "Was der gute Süleyman vor Wien nicht geschafft hat, das schaffen unsere geburtenfreudigen Türkinnen in der Bundesrepublik."Vural Öger (Öger Tours) "Auch wenn es die meisten Muslime nicht wahrhaben wollen, der Terror kommt aus dem Herzen des Islams, er kommt direkt aus dem Koran. Er richtet sich gegen alle, die nicht nach den Regeln des Korans leben und handeln, also gegen Demokraten, abendländisch inspirierte Denker und Wissenschaftler, gegen Agnostiker und Atheisten. Und er richtet sich vor allem gegen Frauen." Zafer Senocak
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    star Israel? God Bless You: is star of satanism Rothschild, ie, 666 for banking seigniorage, of enlightened, ie, synagogue of satan Sterne Israel? God Bless You: ist Star des Satanismus Rothschild dh 666 für Banken Seigniorage des aufgeklärten dh Synagoge des Satans étoiles Israël? Que Dieu vous bénisse: est-star du satanisme Rothschild à savoir 666 pour seigneuriage bancaire de la synagogue de Satan soit éclairée estrella de Israel? Dios los bendiga: es la estrella del satanismo Rothschild es decir, 666 por señoreaje bancario de la sinagoga de Satanás, es decir, iluminado نجمة إسرائيل؟ بارك الله فيكم : هو نجم روتشيلد الشيطانية، أي 666 لرسوم سك العملات المصرفية ، من أي المستنير ، كنيس الشيطان
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    Religion des Friedens?! No! is satanism! --- Sure 2, Vers 191: ´Und erschlagt sie (die Ungläubigen), wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie, von wannen sie euch vertrieben; denn Verführung [zum Unglauben] ist schlimmer als Totschlag. ..." Sure 4, Vers 34: "Die Männer sind den Weibern überlegen wegen dessen, was Allah den einen vor den anderen gegeben hat... Diejenigen (Weiber) aber, für deren Widerspenstigkeit ihr fürchtet - warnet sie, verbannet sie in die Schlafgemächer und schlagt sie..."Sure 8, Vers 39: "Und kämpfet wider sie, bis kein Bürgerkrieg mehr ist und bis alles an Allah glaubt.."Sure 2, Vers 193: "Und bekämpfet sie, bis die Verführung [zum Unglauben] aufgehört hat, und der Glaube an Allah da ist. ..."
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    thecopticmartyrs2 (31 minuti fa) Rimuovi | Spam Religion des Friedens?! No! is satanism! --- Sure 5, Vers 38 (42): "Und der Dieb und die Diebin, schneidet ihnen ihre Hände ab als Lohn für ihre Taten. (Dies ist) ein Exempel von Allah, und Allah ist mächtig und weise." Sure 8, Vers 55: "Siehe, schlimmer als das Vieh sind bei Allah die Ungläubigen, die nicht glauben."Sure 2, Vers 216: "Vorgeschrieben ist euch der Kampf, doch ist er euch ein Abscheu. Aber vielleicht verabscheut ihr ein Ding, das gut für euch ist, und vielleicht liebt ihr ein Ding, das schlecht für euch ist; und Allah weiß, ihr aber wisset nicht."Und viele viele mehr friedliebende Verse im Koran, oder auch gerne in vielen Moscheen...!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    thecopticmartyrs2 (35 minuti fa) Rimuovi | Spam @shalom + salam ---Das Töten von Ungläubigen hat nichts mit dem Islam zu tun. Es ist reiner Zufall dass der Koran über hundert Mal zum Töten von Menschen aufruft, die sich nicht zum Islam bekennen. Islam hat nichts mit Islamismus zu tun. Weil wenn Islamismus etwas mit Islam zu tun hätte, dann hätte doch auch Alkohol etwas mit Alkoholismus zu tun. Und jedes naives Gutmenschenkind weiß doch dass Alkoholismus nichts mit Alkohol zu tun hat. Das hat etwas mit Mineralwässer zu tun. Libri:"Ich lasse euch nicht als Waisenkinder allein, sondern werde zu euch zurückkommen" (Joh. 14,18)
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    az99920 ارسال كويتي بحق ! انت عربي ؟؟؟ اسمك جمال انت مصري؟؟ لماذا واضع الشيعه عليي؟؟ ولماذا واضع قناه وصورة القسيس الاطالي ؟؟؟ ارجوا الاجابه .....وشكرا رد:R: كويتي بحق ! الله يحفظ بلدكم من الشر :)*شكرا لكارسال كويتي بحق ! الله يحفظ بلدكم من الشر :)*شكرا لك Inviato a: uniusrei3
    az99920
    az99920 posted a comment
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    كويتي بحق ! شكرا :)* لك انا لا اعرف ان اكتب الانجليزيه اعتمد علي مترجم جوجل
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    these are the comments made ​​to close the page of youtube (22/10/2011) 666SeigniorageofBank (6 ore fa) Spam on youtube page everything is very simple for me! 1. God wanted to give the Jews:(lobby enlightened of banking seigniorage) the political responsibility of the world. 2. but, everything revolves around Jesus of Bethlehem, for all flesh is judged: condemned or saved: only in reference to him! how high thou art institutions ? because the institutions do not react to the bank seigniorage? like, they may not know: the necessity for the IMF-World Order: of to do 3 ° WWnuclear ?
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    Eric Holder Stages Fake Saudi Israeli Embassy Terror Plot Tying Iran And The Drug Cartels Together Da: IranContraScumDid911 | 12/Oct/2011 | 1,519 visualizzazioni Im actually surprised Eric Holder did not tie Gadaffi, Syria, Al-Shabaab, North Korea, and bigfoot into the Hollywood story. There is so many problems with this story it is sad. Eric is really getting desparate. Mr. Fast and Furious needs to go to prison for supplying the cartels with guns and staging fake terror for real political gain. At the same time he is in trouble for supplying guns to the drug cartels and he is staging a fake trial for Obama's Flight 253 diaper hoax, Eric Holder creates a diversion with a whole new twist and purpose.
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    The terror plot was not foiled, it was successfiul as a tool that can be used as a pretext against Israel and Saudi Arabia's enemies. Israel and Saudi Arabia are attacking America every chance they get to reinforce their political agendas. This is why your founding fathers wanted you to remain independent, foreign nations now control our puppet government using our justice system to con us into being afraid and supporting the policies that have destroyed this country. Eric Holder is running the drug cartels and terrorism, to suit Obama's agenda.
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @ Rochefeller - he is: the sovereign Lord universal: the satanic world of Babel Tower, he himself the head of all enlightened! he is: the real head of the snake! ie: the head of the New World Order, Freemasonry, Satanism: IMF, World Bank: Freemasonry: Intelligence: CIA MOSSAD: Bildenberg, trilateral: etc. .. Etc. .. the propensity of the Jews "Marranos," to pretend to convert to Christianity? is the oldest: the Middle Ages!! is a phenomenon: sad: that the Catholic Church knows very well: so ... that it was forced ... to do the court of the Holy Inquisition! these enlightened Jews of Satanists? they have no imagination! Despite all their power? they play again, to make the Jews Marranos (converted to Christianity fake)!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    the time of the dictators is over, because the time is over of the slaves .. so the responsibility for power is to be shared .. according to a principle of fairness: because every man is like any other man .. In fact we are not racist as the Sharia, or as enlightened Zionists.. in reality? I do not need to threaten no one .. because I do not feel to be the enemy of someone! Also, I am extremely: more than convenient: of all, in fact, I am profitable! why pay the money at interest: by the Jews Satanists? when I can give gratis all money at all the Governments?
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @THOMAS --- io sono già morto alla mentalità di questo mondo: infatti, il fuoco: 1. della Parola di Dio; 2. della sofferenza; 3. della assurda persecuzione.. sono passate, attraverso, di me e mi hanno purificato: facendomi morire: a quella natura umana: peccaminosa: egoista: perversa! io oggi: io vivo nella potenza della risurrezione: ecco, perché, io sono invincibile! poiché, come ogni cristiano biblico - fondamentalista: nato di nuovo: io ho preso la mia posizione, nel cuore di Gesù(alla destra del Padre)... così: non sono più io, che vivo, ma è Cristo: che: vive in me! Poiché: soltanto: Cristo: è il Re di Israele: solo Cristo è il Re e del mondo! Ecco perché, lui è chiamato: "il Re dei re: ed il Signore dei signori!".. perché, per Dio ogni uomo: dovrebbe essere: Re e Signore: e non soltanto gli enlightened: ladri assassini e satanisti... per avere fatto: loro: tanto male contro: tutto il genere umano
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @Osmali1453 -- thanks for your friendship! does not matter for me: questions: about the Qur'an: and about another sacred text, but it is the lack of freedom of religion: of the Sharia. and all his absurd crimes: against innocent Christians, etc. .. that makes your entire system Quran: a criminal structure for the whole world! absolutely incompatible: with the international community! ------------------------------­-UniusRei3 said: -------------------- Please confirm the message @youtube --- you said that you have sent also to these .. but in mail sent there is no trace of your submission:sent! tu hai detto di avere spedito anche a questi.. ma nel posta inviata non c'è traccia del tuo inoltro! --ANSWER--- @youtube --- you are criminal
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @Osmali1453 -- thanks for your friendship! does not matter for me: questions: about the Qur'an: and about another sacred text, but it is the lack of freedom of religion: of the Sharia. and all his absurd crimes: against innocent Christians, etc. .. that makes your entire system Quran: a criminal structure for the whole world! absolutely incompatible: with the international community! ------------------------------­-UniusRei3 said: -------------------- Please confirm the message @youtube --- you said that you have sent also to these .. but in mail sent there is no trace of your submission:sent! tu hai detto di avere spedito anche a questi.. ma nel posta inviata non c'è traccia del tuo inoltro! --ANSWER--- @youtube --- you are criminal
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @at mankind-- because at men have been prevented: the knowledge of the truth: and the same sources of truth: they were been: or destroyed or hidden. here is why:for the my rational faculty metaphysical of lorenzojhwh Unius Rei: ie, an metaphysical accessible and shared with every man? So, all I will say will be deemed true! that's why the NWO has collapsed: and his satanic IMF of seigniorage banking: is destined to fall! indeed, I sent all the diseases of hell against my enemies, the followers of darkness: "dark: sharia, ecc..", along with all the most horrible oppression ... However, if after all this ... this perverse generation, will not be worth living: then, she will be purified by fire Atomic!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @Satanists, Freemasons, Governments, bankers, Politicians, enlightened, racist, criminals, usurers, industrial, Sharia law: all despicable traitors to the Constitution, and all the accomplices of the seigniorage banking: ie, Synagogue of Satan"IMF-NWO! -ANSWER-- It is in 1200: that, Dante denounced: unnecessarily: the Jewish conspiracy: of Jewish bankers: the loan sharks! here is that, from 800 years away: the beginning of this satanic domination .. their control: it is become absolute and institutional: universal: the more ambiguous hidden power of the story. so that: all knowledge of history(the truth) is been lost!. they have imposed: at the entire international scientific community: the crime ideological of the evolution. to destroy the soul of mankind and to make a single herd of animals: the slaves! Only the Jews could go so far
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @YourtubeTerminated: gran priest of satanists! I am not responsible if the spirit of suicide: it is about you! but: to blame is for the terror: that is the constituent of the community of Satanists! go away satanic son of pig whore! mistafield thomas! You Have Been Reported with indignation at the throne of God: Begone Satan, in Jesus's name! satanic evil enemy of mankind: an accomplice of the CIA-MOSSAD and the Masonic system of seigniorage banking: true demon! Your Life Will Be Terminated! perverse sexual perversion admirer of female droppings @our community -- you do not have to suffer more: the violence of this depraved: criminal: who is an official of the CIA who did the crime of September 11: along with the MOSSAD! you have to insult and mistreat: with very lot of violence (Because there are a lot behind HIM of money: stolen from us all through the banks of Rothschild)
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    youtube? he can not suppress: without: notice: warning or: as above: the my: "UniusRei2: my channel with 400 videos, just because I translated: slowly for 3 hours, about 70% of the biblical book "of Wisdom": of the king Solomon:.. when, he could close this page: as it did with my "Kingxkingdom".. yes! this is an act of satanism against all mankind youtube? lui non può sopprimere: senza: alcun preavviso: or warning: dato in precedenza: il UniusRei2: my canale con 400 video, solo perché io tradotto: lentamente: per 3 ore: il 70% circa del libro biblico "della SAPIENZA": di Re Salomone.. quando lui potrebbe chiudere questa sua pagina: come ha già fatto con il mio: "Kingxkingdom"
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    Re: AMEN. ☠pax☠ +++ ☠pax☠ alleluia AMEN. askylitpichu said: are u calling me a sinner? O.O I AM NOT A SINNER ha, if u look sideways that looks like a foot XD --ANSWER-- You will be also a saint .. but I took your name among the most wicked and desperate people Tu sarai anche un santo.. ma io ho preso il tuo nome in mezzo a gente più perversa e disperata
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @to all the our community --- you do not have more to suffer: the violence of this depraved: criminal: the Satanist Mistafield: Thomas666: who is an official of the CIA who did the crime of September 11: along with the MOSSAD! you have to insult and mistreat: with very lot of violence (because behind him there are a lot of money: stolen from us all through the banks of Rothschild: ie banking seigniorage) this evil damn enemy of all mankind! @youtubers --- voi non dovete più subire: la violenza di questo depravato: criminale: satanista di Mistafield: Thomas666: che è un funzionario della CIA: che ha fatto il crimine dell'11 settembre: insieme al MOSSAD! voi dovete insultare e maltrattare: con molta violenza(perché dietro di lui ci sono molti soldi) questo malefico nemico di tutto il genere umano!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    EncycIopedia said: "God does not exist!" - ANSWER -- lol. Perhaps because this has said the encyclopedia? lol. as you are ascending always more higher: up to 12th: "size/dimension", to be sure of your statement? As You Can Say That God does not exist? Because, 1. If there is an element of spiritual that is universal: the " love ":Infinite concept of the deadline for: justice, truth, harmony, that is my "universal brotherhood"? 2. If There Is The Principle of "truth" universal: that says: "Do not lie!" or, 3. If There Is The Principle universal of the justice, that says, "do not do wrong!" ..then, I know everything he says the relativism? is a lie! as evolution! Because, the "true" it is shown as a Universal Value? then, also God is shown Also Been! and this is because you all are going to die by 3 ° WWnuclear, etc. .. etc. ..!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @YourtubeTerminated → YourtubeTerminated → go away satan satanic son of pig whore! fagot! 're mistafield thomas! true demon! You have been reported with indignation at the throne of God: Begone Satan, in Jesus's name! evil satanic enemy of mankind: an accomplice of the CIA and the Masonic system of bank seigniorage go away satan satanic son of pig whore! fagot! 're mistafield thomas! true demon! your life will be Terminated! perverse sexual pervert: with the excrements of a woman depraved: sprinkled on your face
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    [[] the METAPHYSICAL] if someone thinks that I for kill CRIMINALS .. I have to do the rituals, or I have to recite prayers? He is wrong! everything that I want? the angels will accomplish it! because: a king should not have to beg his subjects! and I am an prince in the Kingdom of God: but, I am Unius Rei (according to the genealogy of Melchizedek) for the entire planet, that's my kingdom, why, every man: and every spirit shall fall: necessarily, under the jurisdiction of my mind! [[]il METAFISICO]se qualcuno pensa, che, io per uccidere I CRIMINALI.. io devo fare: dei riti o Io devo recitare delle preghiere? lui si sbaglia! tutto quello, che, io desidero? gli angeli la realizzeranno! poiché: un re non deve pregare i suoi sudditi! ed io sono principe nel Regno di Dio: ma, io sono Unius Rei(secondo la genealogia: di Melchisedek) per tutto il pianeta, ecco perché, ogni uomo: ed ogni spirito: deve cadere: necessariamente, sotto la giurisdizione del mio giudizio!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @ 666Rothschild, Rockefeller666, 322Bush -- if your Satanism: it was something that could work? it would had successful: while: all the ideological Satanism .. like you? they are all always ended in tragedy .. but I think, that there might be, still, something of better than hell: for you., ie, you will come to plague your sins, in my Jewish Temple in Jerusalem, because, if it is not true, that I are unius Rei? So, there is no hope for you: of not to do: "neighbors neighbors!" with Satan in the boiling pitch .. and: for me: you have lived too long and pretty .. because God wanted to do and see around you: at this time: that is, the time of my glory!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    EncycIopedia EncycIopedia (42 minutes ago) (Pending Approval) Approve | Remove | Block User | Spam Reported as spam God does not exist. -- Now it appeared again, but you can not "endorse/approve" it! you think you send, your team, specialized of your monkeys specialized?
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @youtube --- [[] How could this guy TO remove: his own comment: on my page? []] @ EncycIopedia said: "God does not exist!" - ANSWER -- as you are gone "up": To say that God does not exist? because, 1. If there is an element of spiritual and universal: love: that is the my universal brotherhood? 2. if there is the principle of "truth" that says: "Do not lie!" or, 3. of justice that says, "do not do wrong!" .. So everything he says the relativism? is a lie!!! as evolution! because as it is shown a universal value? then, God is been also shown!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @ 666 Rothschild & Rockefeller criminals: of the bank seigniorage -- have said to you: your grandparents that: through witchcraft: they have make a body at to demons: that are our "dear" aliens who abduct people in mortal sin: through their flying saucers, all creatures of hell: so preciously guarded by: 322 Bush, the master head of the CIA, etc. .. etc. .. ok! you're able: to convince an alien: to come to kidnap me? Now, since the "aliens-demons" do not have jurisdiction: against: honest people, that they have faith in God to live the 10 commandments of Moses? if no? then you've lost! .. then, is for this reason that you fight: Christianity: to fill the world of all evil, and sexual perversion? for do lost the faith!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @666 Rothschild & Rockefeller i criminali: del signoraggio bancario--- hanno detto a voi: i vostri nonni: che: attraverso la stregoneria: sono riusciti a procurare un corpo ai demoni: cioè i nostri "cari" alieni: che rapiscono le persone in peccato mortale: attraverso i loro dischi volanti, tutte creature dell'inferno: così preziosamente custodite da: 322 Bush senior il capo della CIA, ecc.. ecc.. ok! siete in grado voi: di convincere qualche alieno: a venire a rapire me? Ora, poiché, gli "alieni-demoni" non hanno giurisdizione: contro: le persone oneste: che hanno fede in Dio: per vivere i 10 comandamenti: di Mosè, allora voi avete perso!.. allora, è per questo motivo, che, voi combattete: il cristianesimo: per riempire il mondo di ogni malvagità e perversione sessuale?
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @ 666 Rothschild, Rockefeller 666, 322 Bush, and all enlightened(by the light of the cemetery), what it means: what you said, "we will win!" .. because there must always be: one who wins: while, the other loses? There is only one God? and we do not we all brothers? Why, you want to build: at all costs: an enemy to be destroyed? is for the fear of you(rotting and worm), that all came in the Freemasonry (synagogue of satan): to become part of one family: the same family of Satan! and since Satan himself, has no life? I do not think you will live: to see the 2012, because it is "the arterial sclerosis" which has already devoured all the cells of your brain! because as I'm angry against you? then I'm not mad against anyone!
   by  Unius Rei king of Israel
    
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    @666 Rothschild; 666 Rockefeller; 322 Bush: and all enlightened: cosa significa: quello che tu hai detto:"noi vinceremo!".. perché, ci deve sempre essere: uno che vince: mentre: l'altro che perde? Non c'è un solo Dio? e noi: non siamo tutti fratelli? Perché, voi volete costruire: ad ogni costo: un nemico da distruggere? è per la paura di voi: che tutti sono entrati nella massoneria: per fare parte ormai di una sola famiglia: la famiglia di satana! e poiché satana: proprio lui, non ha una vità? io non credo che voi sarete vivi: per vedere il 2012: perché: è "l'arterio sclerosi" che, ha già divorato tutte le cellule del vostro cervello! poiché come io sono arrabbiato contro di voi? poi non sono arrabbiato contro nessuno!
    EncycIopedia
    EncycIopedia posted a comment
    10 amen ☠pax☠ +♰+ ☠pax☠ alleluia ♰ AMEN.   sharia NAZI. [MANE THECEL PHARES]CSPBCSSMLNDSM­DVRSNSMVSMQLIVB. [PAX ♰ AMEN ♰] MANE THECEL PHARES. drink your poison, made by yourself,alleluia. amen. Rei Unius Re di Israele
    God does not exist.
   by  Unius Rei king of IsraelYouTube

YouTube Spotlight

982031 iscritti
159227490 visualizzazioni video
אני מטביל במצב חוקי: מלך ערב הסעודית] תלמוד קבלת אג'נדה] הוא הפולחן של אלי בעל מרדוך ינשוף, הם פרויקט הסודי ביותר, בחברה האזרחית קואי ומוסדות הממשל האמריקאי כבר אין גישה! ארה"ב לא ניתן לשמור! יום אחד יושמד על ידי אסטרואיד ענק ... זה חיוני כדי להיות חמוש, ולעשות: להכין את הבונקרים, מקלטים תת קרקעיים, אולי, בעיר השדה הקטנה. @ IMF FED-ECB 666 322 כת שטן בונים חופשיים, חטיפות חייזרים: הם, להשמדת ישראל - את הפעילות של כת השטן היא המראה: כלומר, ניתן להשוות את פעילותם של החייזרים, המטרה של NWO היא להחליף את המין האנושי עם את המפלצות! .... בגלל הרשעות של פרושי 666 IMF FED-ECB (יגיע לי: מוות), ישראל אבדתי, ואיתו הלכתי לאיבוד חירות וזכויות אדם לכל בני האדם: הכול אבודה: אבל התקווה היא לא: מתים, אני אני התקווה האחרונה שלך.

[אני מטביל במצב חוקי: מלך ערב הסעודית] [אבל לא להיבהל! אלוהים תמיד בשליטה, וזה תמיד המדיניות הטובה ביותר לכל חיים!]
 
מאז, 1. הזעם שלי מunius REI, 2. המשרד האוניברסלי שלי: הוא: 3. להיות משרד: בממלכה הנצחית של אלוהים, אם כן, את כת השטן, החייזרים שלהם, שדים, כל האויבים שלי: השריעה התלמוד IMF, הם לא יכולים, לבטל, או להפסיק את הפעילות שלי בכל דרך! לכן, זה לא מועיל, דיכוי הגוף שלי! למעשה, לא ניתן להשמיד, דרך, השחיתות, שמישהו, שהוא מת! אז, בגלל זה, בשבילי, הכיף מתחיל, כי אני לא חושש מאף אתגר .. אני כבר מתוכנת על ידי אלוהים תמיד לנצח! יחסים: בארה"ב יש: עם ובלי חברים: ש: עם האויב היא אותו! רק האסטרטגיה שונה!
[אני מטביל במצב חוקי: מלך ערב הסעודית] ישראל והאנושות כולה לאט יוחלף על ידי המפלצות, במובנים מסוימים, שינוי זה משפיע על כולנו, לאט לאט, מיום ליום, וזו הסיבה ששום ממשלה: הוא גינה את הפשע של מדינה: 11 בספטמבר! וכו '.. הנה למה: לובי הבונים החופשי החליף את איבריה של המדינה .. במצב, יעיל מאוד, מכיוון שהקבלה היא המדע של גיהינום. google youtube, רשומה כל הודעה של דף זה, וכמה דו"חות נשלחים לגופים ממשלתיים שונים, הפעילות שלהם מנוטרת על ידי כת שטן, אתה יכול להכות אותם, דרך, בשורה! בהקשר זה, זה מגוחך לפחד למות! כי, כפי שהבשורה אומרת, יש משהו של אינסוף: הגרוע מהמוות, כלומר, יש גיהינום! אני "unius REI, הטרור הוא לפניי: והגיהינום ואחריי לבלוע את כל הפושעים, כל עצם יהיה שבור, על ידי, על פי גיהינום!

 
[אני מטביל במצב חוקי: מלך ערב הסעודית] אני יכול להטביל אותך: באמת, באמת, גם אם באופן בלתי חוקי] בעניין ערב הסעודית - אם אתה לא הופך לנוצרי, גם אם רק באופן רשמי? הטבח של כל הנוצרים בכל המדינות המוסלמיות, יכול, לא ניתן למנוע! בדרך זו, את זכויות היסוד של אדם יכולות להיות מאובטחות, ואת הסיבות לתוקפנות, וזה, 666, 322 כת שטן פרושי IMF FED-ECB יעלו נגדך, תבוטלנה קודם לכן, כי הם צחקו! בגלל זה, אתה מוסלמי יחיד בעולם שיש, לי, לרשות להפוך לנוצרי! אולי, בדרך זו, אתה להסיט, במצב זה: זעמו של אלוהים על הפשעים שלך מ 1400 שנה! את זה אני יודע מהנכסים החשובים ביותר שלך (רוחניות, זהות, תרבות) ניתן לשמור [יוסר אימת השריעה]

 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  infatti, la banca trova sempre: lo strozzino più crudele, che: va a fare sottoscrivere: un mutuo ipotecario! c'è sempre qualcuno che è disponibile a fare il lavoro dello strozzino.. ma, meglio per lui, sarebbe stato, se lui non fosse mai nato!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  3 minuti fa
  666 priet cannibal: 322 synnek1 voodoo CIA, aliens abduction, IMF FED ECB -- sorry, io so che il lavoro di un assassino? non può essere migliorato, perché, esso è sempre un lavoro di merda!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  18 minuti fa
  666 satanisti spammers CIA FMI FED -- state facendo un lavoro di merda!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  19 minuti fa
  [I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia] talmud kabbalah agenda] is the worship of Baal gods Marduk owl, are the top-secret project, in cui civil society and the Institutions of American Government no longer have access! The U.S. can not be saved! one day will be destroyed by a giant asteroid ... it is essential to be armed, and do: prepare bunkers, underground shelters, possibly, in the small country town. @ IMF FED ECB 666 322 freemasonry Satanists, aliens abductions: are, for destroy Israel - the activity of Satanists is the mirror: that is, is comparable to the activities of the aliens, the goal of the NWO is to replace the human race with the monsters! .... Because of the wickedness of the Pharisees 666 IMF FED ECB (DESERVE: DEATH!), Israel has been lost, and with him was lost freedom, and human rights for all mankind: all is lost: but the hope is not: dead, I am your last hope.
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  19 minuti fa
  [I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia][But do not panic! God is always in control, and it is always the best policy for life!] since, 1. my wrath of unius REI, 2. my universal ministry: is: 3. to be an ministry: in the eternal Kingdom of God, then, the Satanists, Their aliens, demons, all my enemies: Sharia Talmud IMF, they can not, cancel, or stop my activities in any way! Therefore, it is counterproductive, the suppression of my body! In fact, can not be destroyed, through, the corruption, someone, who is dead! then, that's why, for me, the fun begins, because I'm not afraid of any challenge .. I have been programmed by God to always win! relationship: U.S. have: both with friends: that: with the enemy is the same! only the strategy is different!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  19 minuti fa
  [I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia] Israel and all mankind will slowly be Replaced by the monsters, in some respects, this change Affects all of us, slowly, day by day, Which is why no government: he denounced the crime of State: September 11! etc. .. here's why: the Masonic lobby have Replaced the organs of the State .. in mode, very effective, Because Kabbalah is the science of hell. google youtube, records every message of this page, and several reports are sent to different government bodies, Their activity is monitored by Satanists, you can hit them, through, Gospel! In this context, it is ridiculous to be afraid to die! Because, as the Gospel says, there is something of infinitely: worst of the death, That Is, there is hell! I am "unius REI, the terror is before me: and the hell Followed me to swallow all the criminals, Their every bone will be broken, by me, on the mouth of hell!
 • MyJHWH
  MyJHWH ha pubblicato un commento
  20 minuti fa
  [I baptize in illicit mode: the King of Saudi Arabia] I can baptize you: really, actually, even if legally] Re Saudi Arabia - if you do not become an Christian, even if only formally? the massacre of all Christians in all Muslim countries, could, not be prevented! In this way, the fundamental human rights can be secured, and the Reasons for aggression, Which, 666, 322 Satanists Pharisees IMF FED ECB will raise against you, will be Canceled before, That they laughed! That's why, you are the only Muslim in the world to have, to me, for permission to become a Christian! Perhaps, in this way, you divert, in this mode: the wrath of God against your crimes than 1400 years! That I know of your most valuable assets (spirituality, identity, culture) can be saved [will be removed sharia horror]